in Blogs

Why less is more

21-06-2018

In de vorige blog is toegelicht waarom het zo belangrijk is dat er bewust wordt nagedacht over de eigen efficiëntie, welke frustraties er kunnen zijn of ontstaan met betrekking tot een systeem en de macht van IT-leveranciers.

Op basis van, onder andere, deze zaken, hebben wij bewust gekozen voor een ‘Less is more’ aanpak. Een overtuiging waarin versleuteld zit dat, hoe simpeler een systeem werkt, hoe meer waarde dit systeem kan toevoegen. Het belang van een systeem dat door iedereen binnen de organisatie begrepen en geaccepteerd wordt. Concluderend gaan we daarom in deze blog een aantal stappen in de ontwikkeling van systemen aanstippen waarvan wij geloven dat het uiteindelijk leidt tot optimale waarde.

Begin bij het begin - Het kernproces van de organisatie
Zorg bij de ontwikkeling van een systeem dat de uitgangspositie, het begin, altijd ligt bij het kernproces van het product of dienst. Dat is de basis waar alles begint. Overige zaken vloeien voort of zijn gekoppeld aan dat product of die dienst, maar de essentie zit hem in de toegevoegde waarde die een organisatie levert. Of dat nou RVS-buizen, bakstenen, koelsystemen of intelligente klimaatoplossingen zijn. Begin met de meest logische automatiseringsstappen in het kernproces van de organisatie.

Alleen wat je nodig hebt
Bij die basis wordt begonnen met alleen de essentiële onderdelen. De zaken die echt nodig zijn om het proces goed te laten verlopen. De fout die vaak gemaakt wordt is dat direct in het beginstadium, wanneer er nog geen basis is, nagedacht wordt over hoe alles in een systeem gegoten kan worden. De aanname die versleuteld ligt in deze keuze is dat organisaties denken dat ze nu al de kennis hebben over waar ze straks, bij de implementatie van het systeem staan. Vaak is het andersom. Wanneer de basis is neergezet, brengt dit al een groot aantal verbeteringen met zich mee. Die verbeteringen leiden automatisch tot nieuwe inzichten. Met die nieuwe inzichten is er input om wederom om tafel te gaan zitten en te gaan kijken welk bouwblokje toegevoegd kan worden om zo, stapsgewijs, de waarde steeds verder uit te bouwen. 

Ga optimaliseren
Zoals hierboven al is aangegeven, nieuwe systemen die goed werken, leiden automatisch tot nieuwe inzichten. Wanneer het productieproces op een juiste manier wordt vastgelegd, komt men erachter dat het planningsproces van mensen of machines, ook nog verder verbeterd kan worden. Of zodra de productie goed loopt geeft dat vernieuwende inzichten over hoe het verkooporgaan efficiënter kan werken. Als organisaties op deze manier beginnen te denken en zichzelf toestaan om stapsgewijs slimmer te worden en zo steeds verder door te optimaliseren, kunnen er echt stappen gemaakt worden.

Ga de dialoog met je IT-leverancier aan
Betrek een IT-leverancier in dit denkproces over optimalisatie. Zij zijn degenen die verstand hebben van de mogelijkheden van de applicaties die ze hebben of ontwikkelen. Zodra zij verstand hebben van de organisatie en in staat zijn te snappen welke ambitie deze organisatie nastreeft, zijn zij als het goed is ook in staat om mee te denken over hoe de ontwikkeling van systemen de organisatie nog beter, sneller, efficiënter en slimmer kan maken.