in Blogs

Wat levert een CRM op voor een baksteenfabriek?

04-10-2017

In een klein intermezzo blog deze week willen we wat dieper inzoomen op een concrete case die wij zelf uitgevoerd hebben: Rijswaard CRM. Afgelopen blogs hebben we vooral vanuit een strategische helikopter view gekeken naar wat de successen en valkuilen bij de implementatie van een CRM zijn. Vandaag willen we juist wat dieper in detail gaan, om u een concreter beeld te kunnen geven van een aantal relevante business issues bij dit maakindustriebedrijf (Steenfabriek de Rijswaard: Producent van bakstenen) heeft en hoe die issues getackeld zijn met slimme toevoegingen in hun CRM-systeem.

Business Issues
1 - “Als Vertegenwoordiger kan ik niet zien of er bij klant X al een prijs is afgegeven door een collega of door mijzelf. En wanneer er al een prijs is afgegeven kan ik ook niet zien wat die prijs dan is geweest.”

2 – “Als Manager mis ik het overzicht over wat mijn vertegenwoordigers doen. Ik weet niet hoeveel bezoeken mijn vertegenwoordigers afleggen. Ik weet ook niet hoeveel offertes er momenteel openstaan die opvolging nodig hebben.”

3 – “Als Vertegenwoordiger ben ik niet in staat een klacht digitaal te registreren. Hierdoor ben ik bij klachten aangewezen op het met pen en papier vastleggen, wat onhandig is. Daarnaast zijn wij als organisatie verplicht deze klachten centraal te documenteren, om bepaalde audits te kunnen doorstaan.”

Functionaliteit CRM 
1 – Steenfabriek de Rijswaard levert aan verschillende partijen bakstenen. Dit betekent mogelijk een verschil in prijs die afgegeven wordt aan bijvoorbeeld een steenhandelaar of een architect. In het huidige CRM worden alle afgegeven prijzen centraal geregistreerd en vervolgens toegewezen aan de specifieke onderneming of persoon. Deze prijzen zijn zichtbaar voor alle vertegenwoordigers. Hierdoor weet iedereen welke prijzen er zijn afgegeven en wordt voorkomen dat verschillende vertegenwoordigers, verschillende prijzen hanteren.

2 – Door de functionaliteit in het systeem toe te voegen van het vastleggen van een bezoek met afspraak en gespreksverslag, is de manager in staat het overzicht te houden over wat zijn vertegenwoordigers doen en wat het oplevert. Hierdoor kan er gezien worden welke vertegenwoordigers hoeveel bezoeken hebben afgelegd, inclusief hun verslaglegging hiervan. Hierdoor kan er ook gestuurd gaan worden op openstaande offertes. Dit alles komt samen in een overzichtelijk dashboard.

3 – Door de toevoeging van een klachtenmodule kan een klacht centraal gedocumenteerd worden. Deze kan met de relevante betrokkenen worden geregistreerd, opgelost en afgesloten. Op basis van deze klachten kan productie zien waar eventuele bottlenecks in de organisatie ontstaan en kan er proactief gestuurd worden naar een betere dienstverlening.