in Blogs

Waar ligt de kracht van mijn organisatie?

26-04-2018

Afgelopen blogs hebben we gekeken naar de toegevoegde waarde van kernwaarden en welke positieve interne – en externe gevolgen dit heeft voor een organisatie. Afsluitend willen we gaan kijken naar het vormingsproces van die kernwaarden. Voor organisaties die nu denken, hier willen wij ook mee aan de slag! Uit de praktijk blijkt namelijk dat er nog genoeg ruimte voor ontwikkeling is.

Een overgrote meerderheid van managers gelooft dat een heldere verankering van kernwaarden en een visie noodzakelijk is voor organisaties (93%)1 . Echter blijkt uit datzelfde onderzoek dat een kleine meerderheid van diezelfde managers vraagtekens zetten bij de huidige waardes (53%).

“Er gaapt een kloof tussen wat we echt zijn en wat we verkondigen in onze communicatie-uitingen.”

Anderen geven aan hun waarden ‘weinig inspirerend’ of zelfs ‘ongeloofwaardig’ te vinden. Ondanks de actieve communicatie blijkt 3 op de 7 managers niet bekend te zijn met de inhoud ervan. Het omzetten van waarden naar concrete daden die voortvloeien uit die waarden blijkt in de praktijk niet makkelijk. Kernwaarden, maar ook zaken als een visie en een missie blijken vaak nog een mooi verhaal zonder echte fundering.

Daarom geen poging hier om een ellenlang verhaal neer te kunnen zetten. Laten we kijken hoe er op een snelle manier toegewerkt kan worden naar het neerzetten van een aantal kernwaarden die bij jouw organisatie passen en waar direct acties aan vastgehangen kunnen worden.

Gebruik meerdere invalshoeken om tot een goed beeld te komen
Vorm een projectgroep bestaande uit mensen uit verschillende lagen en afdelingen binnen je organisatie, geef ze een lijst met waarden en laat iedereen in eerste instantie individueel bepalen (opschrijven) wat voor hun waarden zijn die samenhangen met het bedrijf. Hierdoor voorkom je dat men meegaat in de waarden van degene die in discussie het hardste roept. Kijk waar de overeenkomsten zitten en ga in discussie over de waarden die niet bij iedereen omhoog komen. Op die manier krijgen mensen nieuwe inzichten en kan er een echte discussie ontstaan over waar het bedrijf nou echt voor staat. Door in discussie te gaan creëer je dat het uiteindelijk breed gedragen gaat worden en dat er overeenstemming kan ontstaan tussen verschillende personen.

Een concrete bijdrage
De vervolgvraag na het vaststellen van een aantal waardes (mik op 3) is:

“Wat gaan alle individuele afdelingen bijdragen aan het verwezenlijken van die waarde?”

Want daar gaat het om. Het mooie verhaal verwezenlijken door er acties aan te verbinden. De relatie is hierbij de benzine voor voortgang. Persoonlijk contact en betrokkenheid is wat gaat leiden tot dat alle acties die geroepen worden opgepakt gaan worden door alle verschillende personen en afdelingen. Richt je daarom als leidinggevende op het stimuleren van mensen om hiermee aan de slag te gaan.

Doen!
Is het echt zo simpel? Ja, waarom niet? Ga aan de slag en ervaar hoe de organisatie stappen zet richting het uitvoeren van werkzaamheden die overeenkomen met het verhaal dat verteld wordt. Het zal het voor werknemers, klanten, potentiële klanten en partners alleen maar makkelijker en begrijpelijker gaan worden.