in Blogs

Trends in de Industrie

01-02-2018

In de vorige blog is duidelijk gemaakt dat Scrum gezien moet worden als een methode voor ontwikkeling binnen alle soorten organisaties. Niet een bepaald proces dat alleen binnen de IT-industrie te gebruiken is.
Nu hebben wij bij Iblux als doelgroep de maakindustrie. Wat we daarom in deze blog willen doen is gaan onderzoeken welke trends er leven binnen de maakindustrie, met betrekking tot automatisering, software en technologie.
Alle trends komen voort uit de trend- & brancheanalyses van de grote banken in Nederland (ING 1 , ABN Amro 2, Rabobank 3)

Trends binnen de industrie

Nieuwe afzetmarkten in opkomende economieën
Met de digitalisering en de opkomst van onder andere Latijns-Amerika, Azië en Afrika komen hier steeds meer kansen voor industriebedrijven. De kwaliteits- & flexibiliteitseisen worden hoger. Cruciaal hierbij is dat innovatie-inspanningen hooggehouden worden om nieuwe vraag te creëren en de internationale concurrentiepositie hiermee verder te versterken. Interessante landen (qua koopkracht) zijn China en India. Hierbij is het voor Nederlandse bedrijven wel belangrijk rekening te houden met cultuur & ‘smaak’ van de potentiële afnemer.

Investeren in zowel Kennis als in Netwerken
Voor de ontwikkeling van complexe producten is steeds meer technische kennis nodig. Zelfs grote ondernemingen zullen niet in staat zijn alle kennis samen te brengen. Samenwerking en specifieker nog technologische investeringen in R&D en netwerksamenwerking, is essentieel. Ook het aansluiten bij opleidings- & kennisinstituten om de kennis te blijven verdiepen/verbreden zal de concurrentiepositie versterken.

Benutten van kansen die nieuwe technologieën bieden (Productiviteitsverhoging & Kostenbeheersing)
Zowel aan de kantoorkant als in het productieproces zijn er veel mogelijkheden om te vernieuwen en te verbeteren. Echter zijn veel industriebedrijven bang. Ofwel omdat zij met hun huidige dienstverlening hun huidige klantenkring hebben opgebouwd, ofwel omdat het altijd gewerkt heeft op de manier hoe er nu gewerkt wordt en ze de drang niet voelen om te veranderen. Feit is dat technologie de driver gaat worden die de industrie van zijn 3e revolutie naar de 4e (Smart Industry) gaat brengen. De ogen hiervoor sluiten of keuzes met betrekking tot dit onderwerp negeren/uitstellen/afhouden kan traditionele bedrijven de kop kosten.

Toevoegen van dienstverlening aan producten zoals montage, onderhoud en training
Er is een trend gaande naar meer productie op maat en een hogere component van klantbeleving. Industriebedrijven verschuiven van ‘leveranciers van producten’ naar ‘enablers van processen’. Voorbeeld is de printindustrie, waar niet betaald wordt voor een printer maar per print, met daarbij een servicecontract om de printer draaiende te houden. Het is dus verschoven van het ‘hebben van een printer’ naar ’het altijd in ‘staat zijn om printjes te maken’. Het resultaat is identiek, maar de aanvliegroute, verdienmodellen, alles wat erachter zit, is totaal anders. Het kritisch kijken naar huidige- en toekomstige verdienmodellen en processen is essentieel om te voldoen aan de klantwensen van de toekomst.

We nemen deze 4 trends als uitgangspositie. In de volgende blog zullen we bij deze trends gaan kijken hoe de werkwijze Scrum industriebedrijven kan helpen om deze trends te onderzoeken of er zelfs al mee te beginnen.