in Nieuwsbrieven

The Power of Partnership

27-10-2017

De letterlijke vertaling van de strategische partnership: “Een associatie tussen twee bedrijven, welke ermee instemmen om samen te werken aan het bereiken van een strategisch doel. Dit wordt vaak geassocieerd met lange-termijn leverancier - klantrelaties.

Oftewel: Een samenwerking waarbij ingestemd wordt gezamenlijk een bepaald doel na te streven. Het gaat verder dan een leverancier die zijn product/dienst levert en daarvoor een bepaalde vergoeding krijgt. Het gaat om een nauw samenwerkingsverband tussen twee ondernemingen, die samen een gezamenlijk doel nastreven.

Dit vat heel mooi samen waar wij voor staan. Het samen streven naar een gezamenlijk doel. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt is heel simpel: “Schoenmaker, blijf bij je leest.”

Wij hebben de overtuiging dat bedrijven uit de maakindustrie kennis en ervaring hebben met het leveren van hun producten & diensten. Sommige industriebedrijven hebben hierin in meer of mindere mate kennis van hun klanten en weten hun klanten echt te begrijpen en uiteindelijk te helpen. Het antwoord op de vragen: Wie zijn mijn klanten, wat vinden ze fijn en hoe creëer ik een ervaring/gevoel rondom mijn merk met een aantrekkende kracht, waarmee ik voor die klanten nog meer toegevoegde waarde lever.

Tegelijkertijd geloven wij dat IT-bedrijven diezelfde kennis van hun vak hebben, maar dan op het gebied van automatisering. Sommige IT-bedrijven hebben daarin hun specialisaties en hebben markt specifieke kennis omdat bepaalde keuzes zijn gemaakt voor een doelgroep.

In onze overtuiging wordt optimale waarde behaald wanneer die 2 werelden samenkomen, iedereen focus houdt op eigen expertise en hierin het vertrouwen heeft in zijn meedenkende partners. Vanuit die invalshoek wordt nog meer waarde toegevoegd aan bestaande producten en processen.