in Blogs

Stappen richting succesvol samenwerken

08-11-2018

In de afgelopen blog is er gekeken naar een mooi voorbeeld van samenwerking bij de IKEA. Zij hebben duidelijk de overtuiging dat deze samenwerkingen uiteindelijk leiden tot een mooier geheel in het aanbod. Experts zijn het hier ook over eens.

“Door rond een vraagstuk partijen samen te brengen, komt bij bedrijven innovatie bovendrijven. Organisaties die toekomstbestendig willen zijn, focussen op netwerkend werken en bouwen heel bewust aan ecosystemen. Solistisch opereren is onwenselijk.” 1

Wees hierin wel kritisch. Het gaat niet om samenwerken om het samenwerken. Het gaat om het accepteren en handelen naar het feit dat je samen sterker staat dan als individu en dat je elkaar nodig hebt in het ontdekken en vormen van nieuwe toegevoegde waarde. Daarom een aantal tips:

Zoek naar een gemeenschappelijk doel
Zoals in de vorige alinea benoemd: Ga niet samenwerken om het samenwerken. Zoek naar dwarsverbanden met organisaties die versterkend zijn. Dit kan in de eigen branche zijn door voor of na jezelf in de keten te kijken, of misschien een ander type organisatie die met nieuwe invalshoeken kan komen. Maar, denk na over wat je samen kan nastreven.

Laat een nieuwe identiteit ontstaan
“De dominante factor die bepaalt of projecten slagen of falen is de mate waarin de partnerorganisaties toelaten dat het nieuwe project of de nieuwe afdeling, los van de bestaande identiteit van de organisaties, een eigen identiteit ontwikkeld.” Logisch, want je wil iets nieuws creëren. Hierin moet ruimte zijn voor een nieuwe identiteit van de afdeling, die los kan staan van de identiteit van de eigen organisatie.

De rol van de leider is cruciaal
Dienende leiders faciliteren hun teams. Help teamleden op weg door ze interviews te laten doen. Leg over en weer contacten en stel hierin het netwerk van verschillende personen beschikbaar. De leider moet echt de verbinder van beide organisaties zijn die spelregels opstelt, bepaald, erop toeziet dat deze worden nageleefd en als belangrijkste zorgt dat de teams gefaciliteerd worden in het spelen volgens die regels.

Maak afspraken
Er is niets zo frustrerend als een samenwerking zonder afspraken, zonder een doel. Afspraken maken is essentieel voor de continuïteit van de relatie. Er ontstaan formele verantwoordelijkheden en beslissingsprocessen. De verdelingen zijn duidelijk en er ligt hierdoor een solide basis om vanuit te blijven samenwerken.

Volgende week, kleine aankondiging, gaan we iets delen over wat wij als bedrijf hebben meegemaakt in het kader van samenwerking. Een managementgame waar wij veel van hebben mogen leren.