in Blogs

Smart Industry: Nuttig of Noodzaak

27-06-2017

In de vorige blogs hebben we gekeken hoe industriële bedrijven aankijken tegen de ontwikkelingen binnen de Smart Industry. Om een duidelijker beeld te krijgen van een algemene visie hierop zou het te kort door de bocht zijn om alleen direct betrokken partijen, namelijk de industrie- en ICT-sector, hierin te betrekken. Is het beeld wat de rest van de markt heeft over deze ontwikkelingen ook zo positief? Zien zij concrete kansen voor zichzelf om hier voordeel uit te halen?

Wat betreft de bekendheid van Smart Industry kent iets minder dan 14% van de mensen buiten de industrie- en ICT-sector de term Smart Industry. Na uitleg over wat de term inhoudt geeft slechts 1% aan deze ontwikkeling als een pure bedreiging te zien. Het aantal twijfelaars is het grootst (48% geeft aan niet te weten of ze het als kans of bedreiging moeten zien). 28% van de respondenten geeft aan direct kansen te zien. Het restant (23%) ziet zowel kansen als bedreigingen.1

Onlangs heeft de Sociaal Economische Raad een onderzoek verricht naar de digitalisering van de samenleving. Ook Smart Industry was in dit onderzoek een onderwerp. Hierin worden bedrijven uit niet industriële sectoren geadviseerd te investeren in de ontwikkelingen binnen Smart Industry. De ‘Smart Industry Actieagenda’2 wordt hierbij aangehaald als een goed voorbeeld van hoe Nederland in moet spelen op digitalisering:

“De SER adviseert dan ook de potenties die deze Agenda biedt volop te benutten en de ervaringen ervan te gebruiken om deze aanpak in andere sectoren van de maatschappij in te voeren.” 3

De voornaamste reden voor het (nog) niet investeren in deze ontwikkelingen is dus niet een gebrek aan kansen. Het is een gebrek aan bekendheid. Een tweede argument is dat investeringen hoog zijn en er op korte termijn weinig impact is op de omzet. Het gaat vaak om een herstructurering van huidige processen en dat kost tijd.4

Dergelijke nieuwe technologieën kenmerken zich vaak door een geringe ontwikkelingscurve in het begin. Echter, wanneer de exponentiële groei wel inzet zijn de bedrijven die nog niks hebben gedaan meestal te laat en worden marktkansen gemist.5 Het lijkt dus meer een kwestie van ‘Wanneer?’ dan een keuze om het wel of niet serieus te nemen.

In het volgende en tevens laatste blog over dit onderwerp zal ik proberen met een aantal concrete voorbeelden, tips & trucs te komen om hier als organisatie stappen in te kunnen zetten.