in Blogs

Smart Industry: Kans of Bedreiging?

24-05-2017

Afgelopen blog is er een korte introductie gegeven over de term Smart Industry. Uit onderzoek is gebleken dat deze term minder bekend is dan ikzelf had verwacht. Deze week zoomen we verder in op de Smart Industry. Wat zijn de meningen van ondernemers over dit onderwerp. Zien ze het als een kans of zien zij juist een keerzijde aan deze ontwikkelingen? Aan de hand van het onderzoek van de KvK gaan we deze vragen behandelen. 1

Bekendheid leidt in dit geval tot vertrouwen. Mensen die bekend zijn met Smart Industry geven in 58% aan dat zij kansen zien voor het eigen bedrijf en in 31% van de gevallen zien zij zowel kansen als bedreigingen. Bijna niemand (1%) ziet de ontwikkeling van Smart Industry puur als een bedreiging.

De mensen die niet bekend zijn met de term hebben eerst een korte uitleg gekregen over wat Smart Industry betekent. Onder deze groep is 24% van de respondenten overtuigd van de kansen voor hun eigen onderneming met Smart Industry. 20% ziet zowel kansen als bedreigingen en een ruime meerderheid (55%) weet het nog niet. Ook hier is slechts 1% van de respondenten alleen overtuigd van de bedreigingen die het met zich meebrengt. Wat vooral opvalt is dat zelfs mensen die niet bekend zijn met de term, na een korte uitleg in bijna een kwart van de gevallen toch direct kansen ziet voor de eigen onderneming. Er is dus, mits er bekendheid is over de term, zeker draagvlak voor en overtuiging bij de ontwikkelingen binnen de Smart Industry. 2


Conclusie: De meningen over Smart Industry als kans of bedreiging zijn redelijk homogeen. Bijna niemand ziet het alleen als een bedreiging. De enige nuance zit hem in het feit of deze ontwikkeling alleen kansen met zich meebrengt, of dat het zowel kansen als bedreigingen met zich meebrengt. De optimisten en innovators onder ons zullen vooral focussen op de kansen, maar realistisch gezien: Ontwikkeling betekent verandering. Waar kansen ontstaan zullen ook bedreigingen ontstaan. Zeker voor bedrijven die de hitte voelen maar toch niet mee durven/willen/kunnen met de ontwikkelingen.3.

In het kader van deze kansen en bedreigingen wil ik graag afsluiten met de woorden van de destijds CEO van Nokia, Stephen Elop. Eens marktleider op het gebied van mobiele telefonie, 3 jaar geleden overgenomen door Microsoft voor een fooi in vergelijking met de waarde in de hoogtijdagen. In zijn afsluitende speech zei hij het volgende, aan de lezers om hier hun eigen conclusie aan te verbinden.

“We didn’t do anything wrong, but somehow, we lost.” 4

Om de blogs kort te houden zal er volgende keer verder worden ingegaan op specifieke kansen en bedreigingen die Smart Industry meeneemt voor alle segmenten, niet alleen industrieel. Ook wordt er een vergelijking gemaakt tussen de visie van verschillende sectoren op deze ontwikkelingen.