in Blogs

Smart Industry: Hoe te beginnen

11-07-2017

Om eenieder die deze blogs leest niet achter te laten met een gevoel: ‘Leuk verhaal, maar waar moet ik beginnen?’ wil ik in deze blog een aantal tips geven om industriebedrijven een aantal concrete handvaten te geven om met Smart Industry aan de slag te gaan.

Welke ontwikkelingen voor u het meest interessant zijn is afhankelijk van de markt waarin uw organisatie opereert, het soort bedrijf, de ontwikkelingen in de markt en de behoeftes van de klant. Een goed startpunt voor bedrijven die hiermee aan de slag willen is het Go Smart Industry kompas1. Hierin wordt de Smart Industry opgedeeld in een viertal richtingen: Slimme producten, Slimme processen, Nieuwe verdienmodellen en Game changers. Binnen deze verschillende richtingen zijn ook weer verschillende keuzes te maken om uw eigen strategie vorm te gaan geven. Welke koers de eerste prioriteit krijgt is afhankelijk van het DNA van uw onderneming. Voor productiebedrijven is ‘Slimme producten’ een goede keuze, voor bedrijven die een markt willen opschudden zijn ‘Game changers’ een sterke uitgangspositie. Kijk aan de hand van uw eigen organisatie welke ontwikkeling het beste past en ga aan de hand daarvan de voorbeelden in het kompas gebruiken om deze te vormen naar ontwikkelingen die uw organisatie verder kunnen helpen.

Een aantal concrete tips2:

Stimuleer stakeholders om met ideeën te komen
Technologische innovatie zorgt voor 25% van het innovatiesucces. Sociale innovatie zorgt voor 75% van het innovatiesucces. Door medewerkers maar ook klanten te stimuleren hierover na te denken komen er nieuwe ideeën naar boven. Denk hierbij aan multidisciplinaire teams om zo vanuit verschillende invalshoeken naar eenzelfde probleem/ontwikkeling/idee te kijken.

Doe inspiratie op
Er zijn talloze evenementen, publicaties en praktijkvoorbeelden te vinden. Maak hier gebruik van en wees u bewust van de mogelijkheden die nu al bestaan.

Verken de concrete kansen
Verken met het Go Smart Industry Kompas de ontwikkelingen die er mogelijk zijn. Bepaal vanuit uw organisatiestrategie welke ontwikkelingen op de agenda staan en kies deze ontwikkelingen als focus om in te gaan groeien de komende jaren.

Mix & Match
Kijk over de schutting, ook buiten de eigen sector. Hoe lost een andere organisatie uw probleem op? Het kan leiden tot inspiratie maar denk ook aan samenwerkingsverbanden met andere organiasties om elkaar te versterken. Andere manieren om tot creatieve ideeën te komen zijn het beginnen van een netwerkgroep of de inbreng van studenten/stagiaires die met een eigen visie naar uw processen zullen kijken.

Maak een Business Case
Wanneer de verkennende fase is afgerond, maak een concrete business case. Denk hierbij aan het rendement wat deze ontwikkeling(en) op de lange termijn kunnen opleveren en hoe u klanten hiermee nog beter van dienst kunt zijn.

Begin en zet door
Start met een eigen Go Smart Industry team. Stel met dit team concrete doelen met een opdrachtverdeling, een tijdsspanne en een budget. Blijf, zeker in het begin, actief op zoek gaan naar nieuwe oplossingen en eventuele alternatieven voor als de dingen niet volgens planning lopen. Het feit dat u ermee bezig bent zal zorgen voor een houding waarmee uw organisatie beter in staat is om te gaan met een veranderende omgeving.

Zoals met zoveel nieuwe innovaties is de boodschap: Ga aan de slag. Stimuleer uw medewerkers om mee te denken over hoe uw organisatie stappen kan blijven maken en grijp die motivatie aan om een echte verandering teweeg te brengen.

Dit was het laatste blogartikel over de Smart Industry. Mochten er, met betrekking tot de verbetering van salesprocessen door de inzet van software vragen zijn, dan kunt u bij ons terecht om hierover vrijblijvend van ideeën te wisselen. De komende weken zullen we de do’s and dont’s van een essentieel, maar vaak onderbelicht onderdeel van de Smart Industry belichten: Een goed werkend Customer Relationship Management (CRM) systeem.