in Blogs

Scrum in de praktijk

04-01-2018

De afgelopen blogs zijn allemaal besteed aan het creëren van een brede basiskennis voor lezers die nog niet zo bekend zijn met Scrum. Om al deze kennis wat beter te begrijpen geven we in dit blog een praktijkvoorbeeld van een eigen project. Het voorraadbeheersysteem wat wij hebben ontwikkeld voor Intelligent Food Solutions (IFS).

Dit was voor ons 1 van de eerste projecten die we volledig volgens het Scrum-principe gingen volgen. Alle gewenste functionaliteit van de te maken oplossing was opgeslagen in de Product Backlog. Iedere 2 weken was er in de vorm van een review meeting afstemming met de klant over welke zaken aan het systeem waren toegevoegd. We lieten direct zien waaraan gewerkt was en maakten afspraken voor de komende weken, met input van de klant.

De hamvraag is dan: Wat heeft het opgeleverd?

Vertrouwen
Door elke week te laten zien wat we gedaan hadden en hoe dat is vormgegeven waren we in staat de 'Zwarte Doos' van software op te tillen. Hiermee stelden we onze klant in staat mee te kijken in de doos en konden zij hier direct feedback op geven.

Controle
Door die zwarte doos op te tillen was onze klant in staat gedurende het ontwikkelproces te zien hoe wij hun vraag hadden geïnterpreteerd en of dat klopte met de realiteit die zij voor ogen hadden.

Vrijheid
Het gaf de klant de vrijheid om, op basis van wat hij/zij zag, gedurende het proces bij te sturen. Zie het als een blokkentoren waar je van tevoren over hebt nagedacht. Je hebt in beeld hoe je wil dat die eruitziet, maar als hij staat zijn er toch dingen die je wil veranderen omdat het idee vooraf niet helemaal klopt met de realiteit. Door niet pas bij oplevering, maar tijdens het proces de klant te betrekken zijn zij in staat de optimale blokkentoren te krijgen, op basis van de tussentijdse feedbackmomenten.

Houvast
Door User Stories vast te leggen en hier een Definition of Done (Wanneer vindt de klant dat het klaar is?) aan te hangen is het voor ontwikkelaars en Product Owner (klant) duidelijk wanneer iets af is. Naar verloop van tijd krijgt het ontwikkelteam ook zicht op hun snelheid. Hoeveel User Stories kunnen wij in dit project per sprint afkrijgen? Hierdoor zijn wij, tot het enthousiasme van onze klant, binnen budget gebleven en hebben wij kunnen leveren binnen de vooraf afgesproken deadlines zonder verdere uitzonderingen of losse eindjes.

Dit zijn de zaken die Scrum ons gebracht hebben. Zowel voor onze klant als voor onszelf heeft dit ontzettend veel positieve gevolgen gehad. Hiermee leggen wij de basis van onze partnership gedachte. Omdat wij dit zo goed hebben kunnen realiseren zijn onze klanten positief en kunnen we die partnership, op basis van het opgebouwde vertrouwen, blijven versterken en hierdoor onze klant helpen om steeds sneller en slimmer te gaan werken.