in Blogs

Scrum in de Industrie - 1

15-02-2018

Het afgelopen blog hebben we gekeken naar de technologische trends binnen de industrie. Veranderingen waar industriebedrijven die willen groeien iets mee moeten gaan doen. Om industriebedrijven te helpen hiermee aan de slag te gaan bieden wij deze blog aan. Aan de hand van diezelfde trends zullen we in deze blog gaan we bekijken hoe de Scrum methodiek de industrie kan faciliteren om op een leerzame, laagdrempelige manier aan de slag te gaan met deze trends.

Dit stappenplan is gebaseerd op een blog van het bedrijf Agilistic. Zij geven ook trainingen over Scrum methodieken. Mocht iemand geïnteresseerd zijn door dit verhaal, dan kunnen zij hier verder bij helpen.

Stap 1: De samenstelling van een team
Op basis van de trend die de organisatie wil nastreven, is er bepaalde kennis nodig. Benoem de benodigde competenties waarvan jij denkt dat die nodig zijn om die specifieke trend te tackelen. Let op: Competenties heeft niet alleen te maken hebben met bekwaamheden of expertisegebied. In deze vormende fase zijn experts op het gebied van deze trends, maar ook totale buitenstaanders nodig die misschien geen directe kennis van de trends hebben, maar wel competenties in huis hebben om deze verandering in de organisatie door te zetten. Zorg bijvoorbeeld bij de trend over nieuwe verdienmodellen dat je mensen hebt die verstand hebben van de huidige producten en dienstverlening, maar ook iemand die creatief kan nadenken over nieuwe verdienmodellen. Tip: Zorg dat het team multidisciplinair is, het liefst met personen van verschillende afdelingen. Deze hebben allemaal hun rol in het huidige proces en geven van verschillende invalshoeken input op hetzelfde onderwerp.

Stap 2: Een goede kennismaking
Of het nou gaat om een groep van collega’s of een groep waarbij nieuwe mensen geïntroduceerd worden. Zorg in het begin voor een leuke kennismaking. Zorg voor een ijsbreker waarbij mensen een stukje van zichzelf moeten laten zien, het liefst op een ludieke manier zodat het niet als bedreigend ervaren wordt. Mensen leren elkaar echt kennen waardoor mensen een teamgevoel en betrokkenheid gaan ervaren.

Stap 3: Zorg voor een Kick-start
Wanneer je serieus aan de slag wil met een issue die voor een echte verandering kan zorgen, maak hier dan ook tijd voor vrij. Geen uurtje op de vrijdagmiddag tijdens de borrel, maar reserveer hiervoor minimaal 1 hele dag. Dit kan beginnen met een basis Scrum training als er nog geen tot weinig kennis is. Ga vervolgens werken aan de kennismaking en teambuilding en werk vervolgens stapsgewijs toe naar de invulling van de eerste sprint. Dit is een flinke investering, maar zorgt wel voor een solide basis. Het team kan nu ook sneller op snelheid komen. Uit ervaring blijkt dat teams die niet de tijd krijgen voor deze ruime introductie, later langer zoekend zijn tot ze de juiste modus vinden.

Stap 4: Leer Scrum
1 of 2 experts zijn niet genoeg om een werkend Scrum team op te zetten. Iedereen moet het begrijpen. Daarnaast is Scrum in korte tijd zo populair geworden, dat er een hoop misvattingen en vrije (mis)interpretaties zijn ontstaan. Begin dus altijd met een Scrum training. Afhankelijk van het aanwezige kennisniveau kan dit simpel of uitgebreid. Geef daarbij ruimte voor discussie, vragen en twijfel. Juist door ook twijfel in het begin toe te laten, ontstaat er vertrouwen bij de deelnemers. Wanneer deze twijfels niet getackeld worden, ontstaat er nooit een overtuiging van waaruit er gewerkt kan worden. Stimuleer het uiten hiervan door discussies, stellingen of andere manieren om kritiek los te krijgen.

Stap 5: Formuleer een teamvisie
Laat je team nadenken over wat het betekent om een goed team te zijn. Wat zien zij als facetten van een goed team, of juist een slecht team? Houd in je achterhoofd, het team is zelfsturend. Het is dus niet de bedoeling dat verteld wordt hoe een goed team eruit behoort te zien. Hierin is geen universele waarheid en alleen het team zelf is de entiteit die dit gaat bepalen. Laat de deelnemers een eigen visie ontwikkelen bij hoe een goed team eruitziet. 

Volgende blog pakken we hierop verder en kijken we naar wat er nodig is om vanuit deze basis concrete stappen te gaan zetten richting het aan de slag gaan.