in Blogs

Scrum: Een theoretische benadering

18-10-2017

Agile. Scrum. Termen die u waarschijnlijk weleens voorbij heeft zien komen. Wellicht wordt er bij u zelf gebruik gemaakt van de werkwijze die Scrum heet. Een nieuwe werkwijze die oorspronkelijk is ontstaan in de IT-wereld.1 Een werkwijze waar wij bij Iblux inmiddels al geruime tijd mee bezig zijn, wat heeft geleid tot vele verbeteringen in ons ontwikkelproces.

Waar Scrum en Agile origineel bedoeld zijn als een methodiek waarmee IT-bedrijven sneller en effectiever konden werken, wordt het inmiddels, door het bewezen succes, breder gedragen dan dat.

Steeds meer organisaties gebruiken Scrum voor de ontwikkeling van allerlei andere producten en diensten. Gemeenten gebruiken Scrum voor het opstellen van beleidsplannen of communicatiecampagnes.2 Bedrijven gebruiken Scrum.3 Zelfs scholen hebben scrum ontdekt.4

In deze blog zal een uitleg gegeven worden over de achterliggende overtuigingen van waaruit Scrum gedaan wordt. De methodiek is gebaseerd op de het empirisme. Een stukje woordenboekkennis brengt ons de volgende definitie:

Empirisme: rechtsfilosofie - kennistheoretische stroming van F. Bacon (17e eeuw) en D. Hume (18e eeuw) waarin de ervaring of zintuiglijke waarneming als enige bron van kennis omtrent de werkelijkheid beschouwd wordt.5

Simpel gezegd: De theorie gaat ervanuit dat alle aanwezige kennis ontstaat uit ervaring. Beslissingen worden genomen op basis van wat er al bekend is. Scrum is dus gebaseerd op een zichzelf repeterend proces om voorspelbaarheid te optimaliseren en risico’s te controleren.6 Door constant ervaring op te doen leert men steeds beter en sneller te werken. Elke Scrum implementatie kent de volgende 3 pijlers:

Transparantie
Essentiële onderdelen van het proces moeten gedurende implementatie zichtbaar zijn voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het geleverde resultaat. Dit verplicht betrokkenen om een universele standaard te definiëren, zodat alle betrokkenen een gedeelde overtuiging hebben van wat er wordt ontwikkeld (In de Scrum-methodiek ook wel de ‘Definition of Done’ genoemd). Deze standaard wordt samen bepaald en getoetst gedurende het proces.

Inspectie (Controle & Feedback)
Scrum gebruikers moeten geregeld de verschillende onderdelen en de voortgang van het project inspecteren, om afwijkingen te voorkomen en te toetsen of er nog steeds doelgericht gewerkt wordt.

Aanpassing
Als blijkt dat 1 of meerdere aspecten van een proces ervoor zorgen dat de beoogde uitkomst niet behaald gaat worden, moet er bijgestuurd worden. Deze bijsturing moet zo snel mogelijk gedaan worden, om zo snel mogelijk weer effectief door te kunnen. Scrum heeft 4 voorgeschreven momenten van deze inspectie en aanpassing, namelijk:

• Sprint Planning
• Daily Stand up
• Sprint Review
• Sprint Retrospective

Dit is een stuk inleidende theorie achter de feitelijke werkwijze van Scrum. In de volgende blog zal er een verdere uitleg gegeven worden over de termen die binnen Scrum belangrijk zijn (onder andere de 4 termen hierboven) en een uitleg over de verschillende teamrollen die een Scrum team compleet maken.