in Blogs

Omgaan met weerstand

31-01-2019

Weerstand is onlosmakelijk verbonden met verandering. Verandering kan, zeker voor mensen die al langere tijd op eenzelfde manier werken, als eng of bedreigend ervaren worden. Daarom zullen we in deze blog gaan kijken hoe er omgegaan kan worden met die weerstand om ook deze mensen in te laten zien dat verandering nut heeft en zinvol is. Het doel is om deze mensen op een positieve en enthousiaste manier onderdeel te laten zijn van de verandering.

“Weerstand kun je niet voorkomen en dat hoeft ook niet. Zonder weerstand verandert er helemaal niets.”

Geef duidelijkheid
Inperking van ruimte wordt ervaren als oneerlijk en leidt tot meer weerstand. Vermijd het om mensen het gevoel te geven dat ze geblinddoekt een nieuwe kant op gestuurd worden. Hierdoor worden mensen uit hun comfort zone gedwongen zonder duidelijk doel en dit werkt niet. Zorg voor een helder stappenplan, besteed aandacht aan veiligheid van werknemers en koppel dit aan een visie. Dit geeft houvast in de onzekerheid van een verandering.

Acceptatie
Verandering betekent afscheid van het verleden. Zeker als de huidige groep bij een eerdere verandering betrokken is geweest en dit losgelaten moet worden. Dan kan de nieuwe verandering voelen als gezichtsverlies. Benadruk de positieve dingen van het verleden. Leg uit dat verandering nou eenmaal een constante is en dat de wereld niet stilstaat. Hierdoor creëer je begrip en zullen mensen meer ontvankelijk zijn om het te accepteren.

Onzekerheid over eigen competenties
Mensen gaan zich afvragen of ze het wel kunnen in een nieuwe situatie. Mensen zijn onzeker over of ze wel over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om te kunnen voldoen. Verstrek daarom veel informatie, train, begeleid en probeer constant te motiveren om het makkelijker te maken en het gevoel van zelfvertrouwen, dat ze het wel kunnen, te versterken. Wees aan de andere kant ook duidelijk als je knelpunten voorziet. Wees hier open over en wees daarin ook eerlijk naar zowel jezelf als de ander.

Parkeer wanneer nodig, maar negeer nooit
Ook het bewust links laten liggen van bepaalde argumenten kan in sommige gevallen goed werken. Parkeer onbelangrijke zaken of dingen die door ‘The heat of the moment’ even niet bespreekbaar zijn. Dit betekent niet dat je er niet op terugkomt, maar dat je erkent dat dat moment niet het juiste moment is om dit bespreekbaar te maken. Wees hierin wel duidelijk over waarom het geparkeerd wordt en kom erop terug. Parkeren betekent niet negeren, waardoor mensen zich nog minder gehoord gaan voelen.

Confronteer & Doe er je voordeel mee
Confronteer en laat mensen meedenken: Verandering kan voor mensen voelen als een verlies van controle, wat gevoelens van onzekerheid oproept. Confronteer daarom betrokkenen met de verandering en laat ze meedenken. Hierdoor worden ze betrokken in het proces en geef je een stukje controle terug. Vaak weten de mensen van de werkvloer ook het beste wat er speelt, dus omarm die input. Zo leer je van elkaars inzichten. Weerstand zorgt op die manier voor een positieve bijdrage en mensen voelen zich meer betrokken.