in Blogs

Maatwerk of standaard? De bovenliggende vraag

05-07-2018

Het is altijd een moeilijke beslissing bij de implementatie van zowel nieuwe, als de vervanging van bestaande software: Wordt iets op maat gebouwd of wordt er gekozen voor de zekerheid van een bewezen standaard? In de blogs van de komende weken zullen we op de verschillende onderdelen inzoomen om zo te bepalen wat de voor- en nadelen van beide keuzes zijn. Op die manier kan ieder voor zich beslissen wat voor de eigen organisatie de juiste weg is.

Er zit een flink verschil tussen de beide oplossingen dus het is belangrijk hier goed over na te denken. Zeker omdat, vooral binnen industriebedrijven, systemen een essentieel onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering. Hebben we het over ERP - & CRM-applicaties, dan praten we echt over het hart van de organisatie. Klopt dit niet, dan kan dat veel kopzorgen opleveren.

In hoofdlijnen zijn er 2 stellingen als het om deze vraag gaat, die al in grote mate zal bepalen of er een voorkeur is voor een maatwerk – of een standaardoplossing. Op basis van de stelling die voor de organisatie geldt, is al een goede richting te bepalen.

Stelling 1

“Onze processen, zoals we die al jaren hebben, zijn optimaal zoals ze nu zijn. Ik ben niet/zeer beperkt bereid hier aanpassingen in te doen. Ik verwacht dat een nieuw systeem binnen mijn organisatie, zich voegt naar de processen zoals wij die hier hanteren.”

Dat is de eerste optie, waarbij de organisatie als zodanig belangrijker wordt gevonden dan de software die in die organisatie gaat komen. De software moet, in grote lijnen, pasklaar gemaakt worden op de organisatie.

Stelling 2

“De IT-leverancier heeft al meerdere keren software geschreven voor bedrijven zoals de onze. Ik vertrouw erop dat de software op een slimme manier is ontwikkeld. Ik ben bereid om mijn processen aan te passen op de software die in de markt beschikbaar is.”

De overtuiging hier is dat door de ervaring van IT-bedrijven, de software slim is en als kompas kan leiden voor de organisatie om zijn processen hierop aan te passen. Er wordt dan meestal gezocht naar branche specifieke systemen. De organisatie neemt een meer reactieve houding aan ten opzichte van de software en is in sommige gevallen zelfs bereid eigen processen te herzien, omdat de overtuiging leeft dat de IT-leverancier vaker met dit bijltje gehakt heeft en dus dondersgoed weet hoe een systeem het beste ingedeeld kan worden. Wellicht dat er zelfs lering getrokken kan worden uit de processen zoals verwerkt in het systeem. 

De uiteindelijke vraag is: Hoe belangrijk zijn mijn processen en ben ik bereid hier concessies in te doen? Is er een antwoord op deze vraag, dan is de organisatie al een stap dichterbij in zijn keuzeproces.