in Nieuwsbrieven

Iblux Insights: Vertrouwen

30-11-2017

Hoe creëren wij dan vertrouwen? Want onze ambitie is niet om een leverancier te zijn die iets bouwt en daarna afzwaait. Onze ambitie is om als strategisch partner naast het management te zitten en op het gebied van IT en automatisering mee te denken. Meedenken over hoe deze componenten kunnen bijdragen aan het algehele succes van de onderneming.

Een aantal zaken liggen ten grondslag aan de creatie van dit vertrouwen:

Kennen
Zonder een organisatie goed te kennen kan er niets. Er kan geen vertrouwen zijn zonder dat we weten wat de ambitie van een organisatie is. Zolang het niet duidelijk is waar de organisatie heen wil, over 5, 10, 15 jaar, hebben wij geen context waarbinnen we kunnen ontwikkelen.

De vraag begrijpen
Zodra de ambitie van de organisatie bekend is, moeten we gaan begrijpen wat de hulpvraag is. Waar zit de kink in de kabel die ervoor zorgt dat op basis van de huidige manier van werken, die vastgestelde ambitie niet bereikt kan worden? En begrijpen betekent niet dat we altijd uitgaan van wat de organisatie ons in eerste instantie verteld. Wij vragen constant door om de onderste stenen boven te krijgen. Want organisaties hebben ook blinde vlekken. Onze taak als adviseurs is om deze te achterhalen.

De vraag vertalen
Zodra we begrijpen wat het probleem is moet er een vertaalslag komen. Een vertaalslag naar een oplossing die te behalen is door de inzet van software. We moeten het verhaal van de klant in de context van onze dienstverlening kunnen zetten. Zodra dit lukt, ligt er een basis waar wij mee aan de slag kunnen.

Ontwikkelen van de oplossing
Door onze aanpak betrekken wij onze klanten in ons ontwikkelproces. Iedere 2 weken wordt er getoond wat we gedaan hebben en of dit inderdaad klopt met de verwachtingen vooraf. Zo kan er gedurende het proces worden bijgestuurd.

Optimaliseren
Wanneer we met trots onze klant de hand kunnen schudden met de geleverde oplossing blijven we als partner betrokken. Wij denken mee over hoe we onze klanten nog slimmer kunnen laten werken. Alles constant in het teken van die in het begin vastgestelde ambitie. Dat is hoe we vertrouwen creëren. Door stapsgewijs, proactief mee te denken met onze klanten en ze hierdoor in staat te stellen hun gestelde ambities te kunnen realiseren.