in Nieuwsbrieven

Iblux Insights: Toewijding

31-05-2018

Toewijding. Een term die staat voor kracht, doorzettingsvermogen en overtuiging. Een term die beelden oproept van harde werkers die pas stoppen als het werk erop zit. Deze waarde heeft voor ons betrekking op de digitalisatie van de maakindustrie. Zorgen dat deze industrie, die tastbare producten maakt, op het gebied van technologie net zo vooruitstrevend is als in het product waar zij zich in specialiseren.

Die toewijding, die begint, zoals veel van onze kernwaardes, bij de strategische doelen van onze klanten. Wij willen onze toewijding tonen door oplossingen te leveren die passen binnen de ambities van de organisaties waar wij voor werken. Dit betekent dat, voordat wij beginnen te praten over oplossingen, wij eerst investeren in het begrijpen van deze strategische doelen.

Zodra wij dit begrijpen, richten wij onze energie op het heden. Aan de hand van gericht doorvragen gaan wij ons een beeld vormen van het heden van de organisatie waar we voor werken. Wat is de huidige situatie en welke problemen komen er voort uit deze situatie. Welke toegevoegde waarde kunnen wij bieden om deze problemen, met onze kennis van de industrie en onze kennis van automatisering voor de industrie, op te lossen?

Als die oplossing helder is, focussen wij onze energie op de oplossing. Hoe kunnen we iets bouwen dat, vanuit het heden geredeneerd, gaat bijdragen aan het behalen van de strategische ambities, passend binnen de organisatie waar we voor werken. Dit maken we helder door de vorming van een stappenplan die al deze onderdelen in zich heeft.

En dan gaan we bouwen. We bouwen aan een oplossing die dit gaat realiseren. Door constant onze klant te blijven betrekken tijdens dit bouwproces, zorgen we dat er aansluiting blijft met de vooraf gestelde verwachtingen en dat er ruimte blijft voor bijsturing tussendoor. Wij voorkomen dat we bouwen aan iets en aan het eind realiseren dat er een verkeerde interpretatie is geweest. Dit tackelen we door tijdens het bouwen onze klant te laten zien waar we mee bezig zijn en dan te toetsen of we nog steeds bouwen binnen de vooraf gestelde verwachtingen.

Tot slot focussen wij onze toewijding op de verdere verwezenlijking van de ambities van de organisatie. Wij blijven meedenken over hoe het slimmer kan en hoe onze toegevoegde waarde nog groter kan worden. Zorgen dat organisaties hun doelen kunnen gaan bereiken.