in Nieuwsbrieven

Iblux Insights: Onze Applicaties

06-12-2018

Github – Voor het bewaken van de broncode van onze klanten maken we gebruik van deze cloud oplossing. De Git Flow is gemaakt voor developers en zorgt dat samenwerken simpel en veilig kan gebeuren. Het schept letterlijk structuur in projecten, broncode & issues voor onze klanten.

Digital Ocean – De applicaties van onze klanten moeten natuurlijk op een veilig plek staan, in de cloud. Digital Ocean is onze leverancier van deze server omgevingen.

Forge – Maakt het managen van onze klantapplicaties kinderlijk eenvoudig. De omgeving wordt up-to-date gehouden en beveiligd volgens de hoogste standaarden. Hierdoor kunnen onze klanten vertrouwen dat hun applicaties altijd beschikbaar blijven.

Envoyer – We zorgen ervoor dat onze klanten tijdens het uitrollen van verbeteringen zonder ‘downtime’ kunnen doorgaan met het gebruik van de applicatie. Envoyer staat voor ‘zero downtime deployments’.

Laracast – Om de uitdagingen van onze klanten te vertalen naar slimme applicaties zijn wij continue aan het leren ‘hoe dit te doen’ of ‘hoe dit beter te doen’. Laracast is de Netflix voor onze developers. Hier leren zij door video tutorials van de beste experts.

Taiga – Om transparantie & samenwerking te bevorderen binnen de projecten met klanten maken we gebruik van een digitaal KANBAN-board & product backlog. Het Scrum Team, inclusief Product Owner van onze klant, weet zo altijd van elkaar waarin ze aan het ontwikkelen zijn. Een bijkomend voordeel is focus op iedere ‘taak’ op het KANBAN-board.

Avaza – Onze klanten verwachten dat wij ons werk & projecten professioneel organiseren voor hen. Met Avaza hebben we een ‘one stop shop’ voor het uitvoeren van onze activiteiten door deze slim in te delen. Ieder teamlid heeft een persoonlijke schedule & timesheet en kan (project)uitgaves simpel en digitaal registeren.

Slack – Stelt ons in staat om onderling te communiceren over projecten voor onze klanten. Door dit slimme platform wordt communicatie gebundeld en staan we direct in verbinding met Github, Taiga & Envoyer. Hierdoor blijven teamleden altijd op de hoogte en wordt een historie opgebouwd van belangrijke communicatie. Wel zo gemakkelijk als je gemaakte afspraken wilt terugzoeken.

Dropbox – In deze digitale werkruimte bewaken we op een centraal punt het openen en delen van bestanden. Het platform stelt ons in staat om op een veilige manier samen te werken en de opslagruimte is ongelimiteerd.

Lastpass – Applicaties van onze klanten houden we graag veilig en dat willen wij ook doen met wachtwoorden door ze op te slaan in onze digitale kluis. Toegang is bewaakt volgens de hoogte veiligheidstandaarden en machtigingen worden op functieniveau beheert. We houden het graag veilig.