in Nieuwsbrieven

Iblux Hackathon

06-10-2017

Op donderdagochtend 10 Augustus, stipt om half 9, zaten we allemaal rond de tekentafel. Vandaag ging de Iblux Hackathon dan eindelijk van start! Wij gingen ons met het hele team buigen over een fictieve klantvraag.

Hackathon
Voor mensen die nu denken, Hackathon…? Een hackathon is in zijn meest originele vorm een wedstrijd tussen teams van 'hackers'. Dit zijn vaak jonge Informatica-studenten, data-analisten, developers, designers etc. De teams krijgen een vraagstuk voorgelegd met, tot hun beschikking, een aantal data-bronnen. Hiermee wordt, binnen een vastgestelde tijd, een oplossing geleverd in de vorm van een werkend, digitaal prototype. Een applicatie, een digitaal platform, you name it.

In ons geval in een periode van 3 weken, iedere donderdag en vrijdag een hele dag besteden aan een fictieve klantvraag. Een klantvraag met als doel om te investeren in onze eigen groei en kennis over relevante vraagstukken binnen de maakindustrie. Dit deden we, zoals al onze projecten in een Scrum team.

Het Scrum-Team
Bij het ontwikkelen werken wij altijd in een Scrum Team. Zo ook bij deze Hackathon. De verschillende rollen op een rijtje voor mensen die hier nog niet bekend mee zijn:

¬ Scrum Master: Is de facilitator van het team en houdt zicht op de voortgang van het project. Staat in nauw contact met de Product Owner (vaak de klant). Zorgt ervoor dat belemmeringen in het project worden opgelost of worden omzeild. Zorgt dat iedereen begrijpt wat er gedaan moet worden en waarom. In tegenstelling tot wat men denkt bij het woord ‘Master’, heeft deze persoon geen autoriteit binnen het scrumteam, omdat het een zelfsturend team is.
¬ Product Owner: is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van het eindproduct en het ontwikkelteam. In de praktijk is de Product Owner vaak de eindklant. Hij/Zij geeft de prioriteit van de verschillende taken aan en is verantwoordelijk voor een heldere omschrijving van deze taken, zodat de Ontwikkelaars weten wat ze moeten doen.
¬ Het Ontwikkelteam: is een zelf organiserend team. Niemand behalve zij zelf bepalen hoe de voorgeschreven taken uitgevoerd gaan worden. Het team wordt gezien als één. Het is niet de bedoeling dat, bij grotere Scrum teams, de ontwikkelaars binnen de groep subgroepen gaan vormen. De groep is als geheel verantwoordelijk voor alle individuele bijdragen. Zowel bij succes als bij tegenslag.

Over het algemeen geld dat een volledig scrumteam moet bestaan uit 3 tot 9 leden. Minder dan 3 leden verkleint interactie, wat resulteert in een lagere productiviteit. Ook is de kans groter dat je essentiële vaardigheden mist om het project succesvol af te ronden. Meer dan 9 mensen in het team vergt te veel coördinatie en zorgt voor te veel complexiteit. Ons eigen Scrumteam bestaat uit 2 Ontwikkelaars (Kevin & Erik Klop), een Product Owner (Bas) en een Scrum Master (Erik Vuuregge). De casus
De benodigde data, die kwam in dit geval van de befaamde high-end chocolade-ontwikkelaar 'International Chocolate Sensations' (ICS). Zij wilde namelijk een volgende stap gaan zetten in de digitalisering van hun bedrijf. Als basis hiervoor 2 systemen aanwezig:

¬ Een CRM-systeem waar alle informatie van de klant in opgeslagen is;
¬ Een ERP-systeem om productie en voorraadbeheer in bij te houden.

Concrete wensen
De wensen van ICS waren er een aantal:

1. Het zoveel mogelijk standaardiseren en automatiseren van processen;
2. Accountmanagers onderhouden momenteel relatief weinig contact met hun loyale klanten. Het is belangrijk dat dit verbeterd. De vraag is in hoeverre dit door middel van automatisering makkelijker gemaakt kan worden voor accountmanagers;
3. ICS merkt dat er onder hun eindklanten een grote schare fans aan het ontstaan is. Vaste klanten die lyrisch zijn over het merk en de bijzondere chocoladesmaken die zij ontwikkelen. ICS heeft de ambitie deze eindklant direct aan het merk te verbinden. Een eerste stap hierin is intern onderzoek naar de verschillende doelgroepen. Vervolgens het bedenken van een strategie over hoe die eindgebruiker blij gemaakt kan worden op basis van zijn/haar behoeftes.

In 3 weken is het ons meer dan gelukt om mooie dingen te ontwikkelen waar ICS stappen mee kan maken richting:

¬ Een snellere, digitale afhandeling bij zowel de afdeling verkoop als productie;
¬ Een betere klantrelatie met bestaande afnemers;
¬ Een volledig nieuwe strategie richting de eindgebruikers. Hiermee is een directe link ontstaan tussen het bedrijf en de eindgebruikers, zonder tussenkomst van retail. De meest loyale klanten zijn hierdoor nog veel enthousiaster geworden over het merk.

Wellicht dat we de details op termijn nog nader zullen toelichten…