in Blogs

Een introductie van de term ‘Smart Industry’

04-05-2017

In het kader van kennisdeling binnen de industrie waar wij werkzaam zijn, de maakindustrie, vinden wij het belangrijk onze eigen kennis te blijven verbreden en onze lezers ook mee te nemen in die kennisverbreding. Iedere 2 weken zal hier een blogitem verschijnen waarin we iets gaan vertellen over zaken die relevant zijn voor de maakindustrie. De eerste artikelen zullen in het teken staan van ‘De technologie achter de maakindustrie’. Vandaag een korte inleiding op de term ‘Smart Industry’.

De driver achter verschillende technologieën in de maakindustrie vinden hun oorsprong in een ontwikkeling die Smart Industry wordt genoemd, ook wel aangeduid als de vierde industriële revolutie. Een stukje woordenboekwijsheid over deze, wellicht nieuwe term:

Kenmerkend voor een Smart Industry bedrijf is een zeer flexibele productiecapaciteit in termen van het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kostenefficiëntie. Hierdoor, en door een sterk digitaal geïntegreerde toeleveranciersketen, is het mogelijk voor iedere klant ‘op maat’ producten en diensten te leveren. In Smart Industry wordt het mogelijk uit grote en diverse informatiestromen nieuwe business te creëren. 1

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel is gebleken dat de term Smart Industry bij ondernemers nog erg onbekend is 2. Slechts 15% van de gevraagde ondernemers zegt er weleens van gehoord te hebben. Zelfs in de sectoren ICT & Industrie, waar de Smart Industry direct betrekking op heeft, geeft slechts 34% aan bekend te zijn met deze term 3.

Opvallend, omdat de experts het erover eens zijn dat we hier spreken over ‘De Vierde Industriële Revolutie’ 4 . Door een consortium van FME, TNO, VNO-NCW, Het ministerie van Economische Zaken, de KvK en Nederland ICT is daarom een initiatief genomen voor het programma Smart Industry. Via www.smartindustry.nl is iedereen in staat zijn kennis hierover op te bouwen en eventueel zelfs aan te sluiten bij evenementen om in contact te komen met mede-geïnteresseerden.

Het komende blogartikel zal dieper ingaan op in hoeverre ondernemingen deze revolutie ervaren als een kans of juist een bedreiging en welke zaken dan worden gezien als ofwel kans, ofwel bedreiging.