in Blogs

De termen achter Scrum - 3

21-12-2017

Afgelopen week zijn we doorgegaan op de termen binnen Scrum die belangrijk zijn. Deze week de laatste week waarin hierover, om een goede basis te leggen, een stuk uitleg gegeven wordt. Deze keer gaat het over de verschillende meetings die centraal staan binnen Scrum.

Sprint Planning
Aan het begin van iedere sprint wordt er een Sprint Planning gehouden. In deze planning worden de belangrijkste user stories uit de product backlog gekozen die in de komende sprint behandeld gaan worden. In deze Sprint Planning worden 2 belangrijke vragen gesteld:

1. Wat kan er de aankomende sprint gedaan worden?
De Product Owner geeft aan welke taken de hoogste prioriteit hebben en stelt het sprintdoel vast. Het Scrum Team geeft vervolgens aan hoeveel werk zij de komende sprint kunnen verzetten. Waar nodig geeft de Product Owner tekst en uitleg bij de user stories waar nog vragen over zijn. Als dit gedaan is, vormt het team een einddoel voor deze sprint.

2. Hoe zal het geselecteerde werk worden uitgevoerd?
Nadat het doel bepaald is, bepaald het team hoe de taken uitgevoerd gaan worden. Dit wordt pas gedaan wanneer de Product Owner is vertrokken uit de bijeenkomst. Deze items met bijbehorende uitleg vormen de Sprint Backlog. Voor elk item wordt Sprint Poker gespeeld. Dit is het toekennen van de mate van complexiteit aan een taak.

Sprint Review Meeting
In deze meeting wordt een review van de afgelopen sprint gehouden. De Scrum Master plant deze meeting in en zorgt dat het doel helder is. Hierbij aanwezig zijn het Scrum Team en belanghebbenden, welke zijn uitgenodigd door de Product Owner. Hij vertelt welke taken zijn uitgevoerd, zijn afgerond maar ook welke niet zijn afgerond. Het team vertelt hoe de sprint is gegaan, wat goed ging, wat minder goed ging en hoe ze hiermee zijn omgegaan. Ze laten zien wat er is gedaan en beantwoorden hier vragen over. De Product Owner laat de huidige Product Backlog zien en toetst of de taken die de hoogste prioriteit hebben gekregen in het begin, nog steeds het belangrijkste zijn. Het kan zo zijn dat er door de vorderingen andere zaken aan het licht zijn gekomen of belangrijker zijn geworden. Het uiteindelijke resultaat is een herziene Product Backlog op basis waarvan de user stories voor de volgende sprint uitgekozen kunnen worden.

Sprint Retrospective
Tijdens de Sprint Retrospective wordt er gereflecteerd op het functioneren van het Scrum team. Er worden verbeterpunten benoemd die kunnen worden meegenomen voor de volgende sprint. Het doel is:

- Terugkijken naar hoe het ging met betrekking tot de mensen, onderlinge relaties, en het proces;
- In kaart brengen van verbeterpunten;
- Een plan maken om benoemde verbeterpunten te realiseren in de volgende sprint.

Hier komt duidelijk het constant leren naar boven. Elke keer wordt er geleerd en geëvalueerd en worden op basis hiervan weer nieuwe ideeën en initiatieven ingebracht. Dat is ook een belangrijk punt om te benoemen: De onderdelen van Scrum zijn niet heilig. Omdat de kern van Scrum zit in constant leren, is het vormen van de werkvorm naar hoe het het beste bij jouw organisatie/team past ook het beste. Het is juist de bedoeling dat dingen worden aangepast naar het team, zodat zij kunnen excelleren.  

Verschil Retrospective & Review Meeting
Het onderscheid tussen de retrospective en de review meeting zit hem in intern vs. extern. Bij de review meeting gaat het om een meeting richting de klant. Een controlemoment om te kijken of er geleverd wordt naar de wens van de klant en of het team op schema loopt. De retrospective is intern gericht om te kijken hoe het team kan verbeteren en sneller of beter kan gaan werken.