in Blogs

De termen achter Scrum - 2

07-12-2017

In de afgelopen blog hebben we de termen ‘Scrum Sprint’ en ‘Daily Scrum’ behandeld. Vandaag belichten we de verschillende termen die centraal staan binnen Scrum.

Product Backlog
De product backlog is eigenlijk een lijst met alle taken. Dit zijn de taken die uitgevoerd moeten worden om de uiteindelijke oplossing te kunnen realiseren. Deze taken worden beschreven aan de hand van user stories. User stories zijn verhaaltjes vertelt vanuit iemands rol, met betrekking tot de ontwikkeling van een deel van het systeem, bijvoorbeeld:

“Als medewerker verkoop wil ik in staat zijn alle telefoontjes die ik pleeg met klanten te kunnen vastleggen in een CRM-systeem.”

Aan deze verhaaltjes wordt een cijfer gehangen. Dit cijfer staat symbool voor de complexiteit van die desbetreffende taak. Een cijfer hoeft niet een representatie te zijn van het benodigd aantal uren maar staat symbool voor de relatieve mate van complexiteit van die specifieke taak.
Al die user stories die opgeteld leiden tot de vorming van een totaal systeem (in het voorbeeld de vorming van een CRM-systeem) wordt de product backlog genoemd. De Product backlog wordt per sprint weer teruggebracht tot de Sprint Backlog. Dit zijn de User Stories die in die specifieke sprint ontwikkeld gaan worden. De Product Owner (meestal de klant) geeft de prioriteiten van de verschillende user stories aan en zorgt zo dat de belangrijkste taken eerst uitgevoerd worden.

Sprint Backlog
Waar de Product Backlog een weergave is van alle taken die een systeem volledig maken, staat de Sprint Backlog voor alle taken die in 1 sprint worden afgehandeld. Al die sprints bij elkaar opgeteld zorgen dus voor het afhandelen van de gehele Product Backlog. Zie de Sprint Backlog als een klein onderdeel binnen het grotere geheel. In de Sprint Planning zijn alle User stories van de product backlog teruggebracht tot een aantal taken om die user story te kunnen realiseren. Deze taken worden opgehangen op het Scrum takenbord. Alle taken die worden gemarkeerd met ‘To Do’ vormen samen de Sprint Backlog. Deze taken worden niet toegewezen door de Scrum Master maar de teamleden bepalen zelf wie het beste welke taak op zich kan nemen, op basis van de expertise van de verschillende teamleden. De Sprint Backlog kan gedurende de sprint worden aangepast, wanneer het Scrum Team merkt dat zij meer of minder tijd nodig hebben om een taak te voltooien.

Scrum Taskboard
Binnen Scrum wordt gewerkt met een takenbord. Hierop zijn vanzelfsprekend alle taken voor een sprint weergeven. Hierin zijn 3 categorieën.

- To Do: Moet nog gebeuren
- Doing: Wordt op dit moment aan gewerkt
- Done: Is afgerond

Het takenbord is ook de centrale plek voor het Scrum Team om de aanpak van het resterende werk af te stemmen. Dit takenbord, wat ook Scrumbord wordt genoemd, wordt ook gebruikt tijdens de eerder benoemde Daily Scrum.

Definition of Done
Voordat je kan bepalen of iets ‘Done’ is, moet er eerst worden vastgesteld aan welke eigenschappen een taak moet voldoen om als ‘Done’ gemarkeerd te kunnen worden. Dit geeft ook duidelijkheid voor het Scrumteam over of iets wel of niet klaar is. De teamleden moeten het hierover eens zijn. Al het werk dat gedaan moet worden voor een item uit de Product Backlog moet terugkomen in deze definitie. Zie het als een soort checklist. De regel is: Hoe gedetailleerder, hoe beter, dan voorkom je misverstanden. Door de omschrijving zo gedetailleerd mogelijk te doen, wordt het aan het begin van de sprint ook makkelijker om in te schatten hoeveel tijd er nodig is om die specifieke taak af te ronden.

Dit ging over de verschillende termen. Volgende week de laatste blog waarin de basis verder zal worden uitgelegd. Hierin zullen de verschillende meetings van Scrum centraal staan.