in Blogs

De termen achter Scrum - 1

15-11-2017

In de afgelopen blog hebben we behandeld welke rollen er zijn binnen een Scrum Team. Hierin werden al voorzichtig aan een aantal termen met betrekking tot Scrum geïntroduceerd. In deze blog zetten we die lijn voort en gaan we dieper in op die verschillende termen, die onlosmakelijk verbonden zijn met de methodiek die Scrum heet.

Scrum Sprint
De Scrum Sprint, meestal gewoon Sprint genoemd, is de basis van elk Scrum project. Het is een vastgestelde tijdsperiode, meestal ergens tussen de 1 en 4 weken, waarbinnen al het werk gebeurt. Sprints volgen elkaar op en kennen een aantal vaste onderdelen. Elke sprint kan worden gezien als een mini-project binnen een groter project. Binnen dat mini-project staan een aantal taken centraal die afgerond moeten worden. De doorlooptijd wordt expres kort gehouden om vaagheden te vermijden en gefocust te werken aan een haalbare taak voor die sprint. Omdat er altijd feedback wordt gegeven aan het eind van een sprint, kan er door de korte tijdsspanne snel verbetering worden gemaakt. Het wordt al vrij snel duidelijk of men in de goede richting bezig is. Hiermee wordt het, hoe verder je komt, ook steeds voorspelbaarder hoeveel tijd je af kunt krijgen binnen één sprint.

Daily Scrum
Elke dag van ontwikkelen begint met een Daily Scrum, ook wel Daily Stand-up genoemd. Stand-up betekent dus ook dat iedereen staat als deze meeting plaatsvindt. Iedereen geeft antwoord op 3 vragen:

1. Wat heb ik bereikt sinds de vorige Daily Stand-up?
2. Wat ga ik vandaag bereiken?
3. Verwacht ik obstakels en heb ik hier hulp bij nodig?

De essentie van deze meeting is: wees kort en bondig in je uitleg. De maximale tijd die voor deze ‘Daily’ staat is 15 minuten, korter mag (wij maken zelf vaak genoeg mee dat het binnen een paar minuten afgehandeld is). Bereid je dus ook goed voor.
Duurt het langer, dan is het de taak van de Scrum Master om de meeting af te kappen. Hierdoor leert het team zich te houden aan de gestelde tijd. Belangrijk voor het Scrum team is om mededelingen op hoofdlijnen te houden. Deel alleen de zaken die relevant zijn voor de overige aanwezigen.
Een veel gemaakte fout is dat informatie gedeeld wordt richting de Scrum Master. Dit is niet de bedoeling. Het is juist de bedoeling dat het team aan elkaar vertelt. De Scrum Master organiseert de Daily en bewaakt de tijd.    

Voordelen van een Daily Scrum:

-       Het bevordert en verbeterd communicatie;
-       Het geeft mensen de mogelijkheid obstakels bespreekbaar te maken en deze ook direct op te lossen;
-       Stimuleert snelle besluitvorming;
-       Als de automatismen erin geslepen zijn kan er snel geschakeld worden;
-       Voortgang wordt inzichtelijk gemaakt, wat zorgt voor transparantie

Omdat we niet te lange blogs willen maar toch een duidelijke uitleg willen geven bij alle termen zullen we volgende keer verder doorpakken op een aantal andere relevante termen die bij Scrum horen.