in Blogs

De rollen van het Scrum Team: Wie doet wat?

03-11-2017

Afgelopen blog is er een introductie gegeven op de term ‘Scrum’. Waar de term vandaan komt en wat het precies is. Om dat laatste nog wat beter toe te lichten zullen we deze blog de losse termen die onlosmakelijk verbonden zijn met deze werkwijze, wat verder gaan uitleggen.

 

Het ontwikkelteam
Het ontwikkelteam bestaat uit alle mensen die werken aan alle taken die bijdragen aan het uiteindelijk te ontwikkelen product/systeem. Deze taken worden aan het begin van elke sprint vastgesteld door de Product Owner. In een klant-leverancier relatie is dit vaak de klant, die de scope van het project bepaald. Deze taken worden vervolgens opgeslagen als User stories in de Product Backlog Een uitgebreide uitleg van deze termen volgt in de volgende blog). Aan het eind van de sprint is het de bedoeling dat alle taken uit die sprint voltooid zijn en kan in de retrospective meeting worden vastgesteld hoe er gepresteerd is.

Kenmerken van een Ontwikkelteam

  • Het team is zelfsturend. Niemand vertelt het team hoe de geselecteerde Product Backlog items uitgevoerd moeten worden, ook de Scrum Master niet. Wel kan de Product Owner aangeven welke taken prioriteit hebben.
  • Het team is cross-functioneel. De leden van het team moeten samen minimaal 80% van de vaardigheden bezitten om de taken te kunnen uitvoeren.
  • Het team is één. Het is niet de bedoeling dat er subteams ontstaan.
  • Het team is gezamenlijk verantwoordelijk. Als bepaalde taken worden uitgevoerd door iemand binnen het team die daar de benodigde vaardigheden voor heeft, is het team alsnog gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. Het team moet echt gezien worden als 1 werkend orgaan.

 

De Scrum Master
De Scrum Master is verantwoordelijk voor het toezicht op het proces. In tegenstelling tot wat de term ‘Master’ bij de meeste mensen oproept gaat dit niet over het toezicht op het team. Het team is namelijk zelfsturend. Wel houdt de Scrum Master zicht op de naleving van de Scrum-theorie binnen het team. Daarnaast is de Scrum Master vooral een facilitator van zowel het ontwikkelteam, de organisatie en voornamelijk de Product Owner

De Scrum Master zorgt ervoor dat:

  • Alle stappen van het project doorlopen worden zoals de theorie het voorschrijft (overigens is de flexibiliteit van Scrum wel zo dat binnen de regels, zaken naar de hand van de organisatie gezet kan worden.)
  • Tijdens het project is de Scrum Master verantwoordelijk dat het team op snelheid kan blijven. Hij houdt zicht op de voortgang en omzeilt/lost eventuele belemmeringen op.
  • De Scrum Mast zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Iedereen begrijpt wat hij/zij moet doen.

 

De Product Owner
De Product Owner is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de waarde van zowel het product als het projectteam. Hoe dit precies gedaan wordt, verschilt per organisatie en per Scrumteam. De Product Owner is verantwoordelijk voor en beheert de Product Backlog. Dat beheer is weer op te delen in de volgende deeltaken.

  • Een heldere omschrijving van alle taken in de Product Backlog, zodat het team direct snapt wat er gedaan moet worden. Het is dus ook essentieel dat de Product Owner er zorg voor draagt dat alle issues begrijpelijk zijn verwoord.
  • Alle items hebben een eigen prioriteit. De Product Owner brengt deze rangschikking aan.
  • De Product Owner creëert zijn visie op de uitkomst van het project en moet dus constant betrokken blijven of het de kant op gaat die hij/zij voor ogen heeft.

 

Zo kent iedereen zijn eigen rol binnen dit team. Belangrijk om te benoemen: Er is geen hiërarchie binnen een Scrum Team. Iedereen heeft zijn eigen rol en heeft zijn eigen verantwoordelijkheden, maar er is niemand die boven de ander staat. Dit is een belangrijke voorwaarde van het creëren van een goed functionerend Scrum Team.

In de volgende blog zullen we dieper ingaan op de verschillende begrippen waar mee gewerkt wordt binnen een Scrum Team, zoals we er in dit artikel al een aantal genoemd hebben.