in Blogs

De menselijke kant van verandering

20-12-2018

Verandering. Een term waar een dubbele lading omheen hangt. Een woord dat synoniem staat voor aan de ene kant innovatie, vernieuwing, verbetering, ontwikkeling, efficiency en ga zo maar door. Allemaal woorden die gaan over de positieve kanten van het veranderproces. De gewenste situatie die iemand probeert te bereiken door het in gang zetten van verandering.

Aan de andere kant is het ook een woord wat beangstigend kan zijn. Een term waarbij het vaak gaat over trajecten waarin er een omslag plaats moet vinden van hoe het nu is naar een betere, snellere, efficiëntere situatie. En aan dat proces zijn veranderingen gebonden die vaak niet makkelijk zijn. Waar mensen het eens of oneens mee kunnen zijn en wat in de praktijk altijd aanpassingen vergt.

Tot slot lijkt het los van deze tweezijdigheid van positief en negatief, ook een proces wat onvermijdelijk is in de industrie. Gezien alle ontwikkelingen zal verandering op korte termijn hoogstwaarschijnlijk in alle lagen van de industrie plaats gaan vinden.

Daarom lijkt het ons interessant om, los van de techniek, machines en innovatie waar we al veel over geblogd hebben, ook eens te kijken naar welk effect die verandering heeft op de mensen in een organisatie en hoe men hier op een goede manier mee om kan gaan. Want los van de resources die verbonden zijn aan een verandering: Uiteindelijk zijn het de mensen in een organisatie die ermee moeten werken en dus kunnen zorgen voor ofwel het succes, ofwel het falen van een verandering.

Want bij de implementatie van iets nieuws, of dat nou betekent een nieuw systeem, het kopen van een nieuwe machine, het starten van een nieuwe fabriek, of zelfs iets simpels als een nieuwe kantoorindeling: Er vindt altijd een verandering plaats van de bekende routine naar een nieuwe situatie. Dit betekent dat het gedrag van mensen ook aangepast moet worden.

En om te begrijpen hoe een organisatie moet veranderen, moet het besef komen dat verandering altijd plaatsvindt op individueel niveau. Voor een groep om te veranderen, moeten alle individuen binnen die groep veranderen. Daarom is het belangrijk om niet alleen te focussen op visie, een systeem, een ambitie of oplossing. Het geheim in een succesvolle verandering zit hem in iets veel simpelers: De vraag hoe verandering voor één persoon gefaciliteerd kan worden.

Om de successen in dit proces naar boven te krijgen, zullen we in de volgende blog gaan kijken naar een model dat handvaten biedt om deze verandering in te zetten. Een model dat zich richt op zowel de menselijke – als de organisatiekant van veranderingen.