in Blogs

De inzetbaarheid van Scrum buiten de IT-branche

18-01-2018

Scrum hangt nog steeds samen met de software-industrie. De methodiek, die al ruim 20 jaar bestaat, wordt nog steeds benoemd als ‘Agile Software Development’ in plaats van als een generiek projectmanagement framework.1 Echter zie je de laatste tijd steeds vaker andere industrieën, maar bijvoorbeeld ook scholen, die deze methodiek adopteren. Geen industrieën die in de kern iets met software te maken hebben. 

De reden hiervoor is dat traditionele managementmethodes bij het ontwikkelen van een nieuw product flexibiliteit en aanpassingsvermogen missen in hun aanpak. Dit is niet logisch in een sterk veranderend landschap. Er is behoefte aan een flexibelere aanpak. Een aanpak waar ‘learning on the go’ centraal staat. Waarbij de middelen en gebruiken binnen een organisatie aansluiten op deze flexibele aanpak.Die behoefte leidt tot de volgende vraag:

“Is de werkvorm Scrum ook inzetbaar in industrieën buiten de IT-branche?”

Ja.

Scrum heeft zichzelf in de loop der jaren vereenzelvigd met de softwarebranche, maar is niet meer dan een bepaalde projectaanpak waarbij het gedurende het proces blijven leren en sturen centraal staat. Zie het dus vooral niet als een framework dat vasthangt aan een bepaalde branche. Zie het als een framework dat vooral werkt bij een bepaalde gedachtegang. Namelijk de gedachtegang van constant blijven leren.

De flexibiliteit die onlosmakelijk verbonden is met Scrum leent zich voor veranderende omgevingen, waarbij constant wordt nagedacht over verbeteringen, versnellingen, dingen proberen op een andere of nieuwe manier. Het iteratieve leerproces staat centraal binnen dit gedachtegoed. Of zoals verwoord door een expert:

“Agile techniques only make sense in industries in which you want early, empirical evidence of performance and quality. (Mark Layton, Platinum Edge)”3

Laten we dus niet de fout maken van de koppeling van Scrum methodieken aan een bepaalde industrie. Laten we benoemen dat het hier gaat om een framework waarbij het leerproces centraal staat. Daarmee wordt het antwoord op de vraag:

Ja, Scrum is inzetbaar voor alle denkbare industrieën. Gebruik Scrum vooral bij processen die nieuw zijn, waarbij verandering en leren centraal staat. De toegevoegde waarde van Scrum zit hem in het herkennen van de kritieke succesfactoren en pijnpunten van een bepaald proces en op basis hiervan constante optimalisatie van datzelfde proces.

Wanneer je Scrum dus niet moet gebruiken, is wanneer je het toepast op een bewezen proces, dat niet onderhevig is aan verandering en al volledig is geoptimaliseerd.