in Blogs

De interne betekenis van kernwaarden

29-03-2018

Afgelopen blog, een korte inleiding over kernwaarden en waarom het überhaupt belangrijk is om deze te hebben. 'Hebben' duidt hierin op het begrijpen van je eigen kernwaarden en in staat zijn deze helder te kunnen verwoorden, zowel richting eigen klanten en personeel, als in communicatie-uitingen naar de buitenwereld toe. Vandaag, een verdere uiteenzetting op de interne betekenis van waarden en wat het voor een organisatie kan betekenen.

Het is namelijk belangrijk dat de genoemde waarden overeenkomen met de waarden die ook echt belangrijk zijn voor de organisatie. Prachtig dat er in 2010 een pagina aan de website is toegevoegd over duurzaamheid en dat daarom nu iedereen zijn batterijen ook op werk in een aparte bak kan gooien, maar daar gaat het nu niet over. Het gaat over heldere communicatie zodat mensen weten waar ze aan toe zijn als ze zaken met je doen.

Duurzaamheid kan daarin een speerpunt zijn. Als het bedrijf zich bijvoorbeeld specialiseert in duurzame energie of produceren met 100% recyclebaar materiaal. Maar is het voor jouw organisatie geen speerpunt, heb het hier dan ook vooral niet over. Het gaat erom welke waarden specifiek voor jouw organisatie de boventoon voeren. De boodschap die je kan verkondigen waardoor iedereen gelijk weet wat voor vlees ze in de kuip hebben. Die heldere boodschap, die zorgt voor duidelijkheid.

Dat maakt het makkelijker voor organisaties om:

Strategische beslissingen te nemen
Doordat duidelijk is wat jouw organisatie als speerpunten heeft, wordt het makkelijker om ja of nee tegen bepaalde veranderingen, innovaties en beslissingen te zeggen. De discussie wordt een stuk makkelijker, omdat het al duidelijk is wat de drijfveren van de organisatie zijn. Zolang beslissingen in het verlengde van die drijfveren liggen, kan je met overtuiging 'Ja!' zeggen. Ligt dit niet in lijn met jouw dagelijkse bezighouden, laat het dan ook links liggen. Scheelt een hoop twijfelwerk en niet realistische verwachtingspatronen.

Duidelijkheid voor werknemers
Werknemers weten wat er van ze verwacht wordt. In het beste geval trek je ook mensen aan die aansluiten bij die waarden. Doordat zij ervaren dat de kernwaarden zoals benoemd ook terugkomen in de dagelijkse gang van zaken, geeft dit een gevoel van gemeenschap. Die logica maakt het ook voor medewerkers makkelijker om te begrijpen wat ze doen en waarom ze dat doen.

Duidelijkheid voor potentiële werknemers
Niet alleen huidige werknemers zijn gebaat bij helder geformuleerde kernwaarden. Ook voor potentiële werknemers is het duidelijk wat er van ze verwacht wordt en kunnen zij een beslissing maken over of zij zich wel of niet thuis voelen in die situatie. Dit kan opgenomen worden in toekomstige vacatures en het kan meegenomen worden in het aannamebeleid. Hierdoor creëer je een goed verwachtingspatroon en kan er ook aan de hand van die waarden in een sollicitatie getoetst worden of mensen passen binnen het bedrijf.