in Blogs

CRM in de Maakindustrie - Trends & Ontwikkelingen

22-08-2017

Afgelopen week is er een introductie gegeven op wat CRM voor de maakindustrie nou eigenlijk precies inhoudt. Vandaag wordt er dieper ingegaan op algemene ontwikkelingen binnen de maakindustrie en de uitdagingen die hieruit voortvloeien.

Druk op de marges
Traditionele, standaardproducten zijn een commodity geworden. Door de toename van aanbieders wordt de concurrentiestrijd heviger en komen de marges onder druk te staan. Traditionelere bedrijven voelen de druk van deze krimpende marges het meest.

Maatwerk & Assemblage
Bedrijven die excelleren in maatwerk en R&D zijn de spelers die de dans van de druk op de marges weten te ontspringen, omdat zij in staat zijn precies dat te leveren waar de klant om vraagt. Slaagt een bedrijf daarin, dan is de klant ook bereid hiervoor een goede prijs neer te leggen.

Een missend totaalplaatje
Waar productie over het algemeen al volledig ‘uitgeleand’ is, zijn de processen nog niet volledig op elkaar aangesloten. Klantinformatie zit vaak verborgen in - en verdeeld over een berg van verschillende applicaties, spreadsheets en losse Excel-lijsten. Het missen van een verbindende schakel die alles samenbrengt, maakt dat bedrijven kansen missen en tijd verliezen aan opzoekwerk. Hierdoor zijn salesteams ook maar beperkt in staat te concurreren in een wereld die vraagt om accurate informatievoorzieningen.

Onzekere salesprognoses
Waar baseert u salesprognoses op? In de praktijk blijkt de maakindustrie slechts beperkt in staat om tot een realistische prognose van vraag en aanbod te komen. Men is onvoldoende in staat de trends uit de markt te vertalen naar oplossingen waar eigen klanten op zitten te wachten. Dat maakt het voor de bedrijven in kwestie moeilijk hun eigen processen te vormen naar de behoeftes vanuit de markt. Dit vormt een risico wanneer bedrijven willen blijven groeien en ontwikkelen.

Zoals in het eerste blog al aangegeven is de term ‘CRM’ er eentje die door verschillende bedrijven verschillend wordt geïnterpreteerd. Daarom zal er in de volgende blog een interview met een bedrijf uit de MT 100 2016 zijn, om te kijken hoe zij CRM inzetten in hun dagelijkse werkzaamheden.1