in Blogs

CRM in de Maakindustrie: "Bezint, eer ge begint."

01-08-2017

CRM: Customer Relationship Management. Veel industriebedrijven hebben het, sommigen nog niet. Is het eigenlijk wel nodig? En wat kan het opleveren?

Om goed te kunnen duiden wat een CRM kan betekenen zijn er een aantal vragen die centraal staan:

  • Hoe lang blijven klanten gemiddeld bij ons? Zou het ons meer opleveren als die klanten langer bij ons zouden blijven?
  • Als die klanten langer bij ons blijven, wat betekent dit voor hoe wij moeten omgaan met de relatie richting die klant? Hoe bouwen we deze relatie op of hoe bouwen we dit verder uit?
  • Naast de relatie met huidige klanten. Hoeveel nieuwe klanten trekken we aan? Wat leveren die nieuwe klanten ons op en wat kost het om ze aan te trekken?
  • Hoeveel kosten besparen wij onze klanten en onszelf door onze producten en diensten beter af te stemmen op de wensen en behoeften van die klant?

Het is een implementatie die verankerd moet zijn in de strategische laag van uw organisatie.

"Het is een bedrijfsstrategie die een organisatie in al zijn geledingen raakt."1

Een strategie die gericht is op het realiseren van de lange termijn doelstellingen van uw organisatie. Hierin worden ook de zogeheten ‘Quick Wins’ meegenomen, maar deze mogen niet leidend zijn voor de vorming van een CRM-implementatie.

Zeker in de maakindustrie, waar het in de regel gaat over de verkoop van complexe producten, waar een complex aankoopproces aan gekoppeld zit. Het is geen implementatie waar gemakkelijk over gedacht moet worden. Maar wel een implementatie die, mits de juiste stappen worden doorlopen, ontzettend veel kan opleveren. Voor u en uw klant.

Dit is een korte introductie op CRM en waar u op kunt rekenen als u hier optimaal succes uit wil halen. Over 2 weken zullen we hier verder op doorgaan middels een toelichting op de valkuilen en succesfactoren bij de implementatie van een CRM-systeem.