in Whitepapers

Business IT Alignment Maakindustrie

01-06-2017

In het kader van een onderzoek gedaan voor Iblux is er gekeken naar de behoeftes op het gebied van software binnen de maakindustrie in Nederland. Specifieker software geënt op de zogeheten Business IT Alignment.

Wat al snel duidelijk werd is dat de ‘vierde industriële revolutie’, ook wel Smart Industry, in volle gang is binnen de Nederlandse maakindustrie. Dit is te vertalen als een zeer flexibele productiecapaciteit in termen van het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kostenefficiëntie.

Wat niet duidelijk werd is of de interne verkooporganisatie hier ook in betrokken werd. 

Het vraagstuk dat hieruit voortkwam was:

"Welke strategische visie hebben innovatieve industriële organisaties op trends en ontwikkeling binnen de Business IT Alignment van hun organisatie?”

 

Oftewel: Welke ontwikkelingen zijn er in de interne verkooporganisatie, die tegemoetkomen aan het beter kunnen inspelen op de behoeftes vanuit de markt? 

Om dit te staven zijn er 13 diepte-interviews geweest met bedrijven uit de MT 100. Dit is een top 100 lijst waarin de best presterende mkb-maakindustriebedrijven worden gestaafd aan de hand van een aantal criteria. 1 Waren deze ‘voorlopers’ ook voorlopers op het gebied van het in staat zijn om als verkooporganisatie te kunnen luisteren – en handelen naar de vraag van de klant? 

Graag delen wij de bevindingen uit de interviews met jullie in de whitepaper hieronder.

Business IT Alignment Maakindustrie


1 De maakindustrie 100 van 2016