Diensten

Industriële organisaties zijn gespecialiseerd in hun business. Focus is hierin belangrijk, want focus zorgt voor optimale resultaten.

Onze focus is het in staat stellen van industriële organisaties sneller en beter te kunnen werken door de ontwikkeling en implementatie van slimme applicaties.

In een samenwerkingsverband willen wij de katalysator zijn die bedrijven in staat stelt door slimme oplossingen beter en sneller te werken. Onze kracht zit hem in het doorgronden van de problemen in jouw business en deze te vertalen naar oplossingen. Zie ons als de externe adviseur die constant meedenkt over: “Hoe kunnen we ons werk nog beter doen?”

1. Consultancy

In een Consultancy traject wordt achterhaald wat de key issues van de organisatie zijn. Dit wordt gedaan aan de hand van een Maturity Assessment. Er wordt vastgesteld waar de organisatie nu staat en wat de groeiambitie is.

Vervolgens wordt een Roadmap ontwikkeld. Een stappenplan om te groeien naar deze ambitie.

Tot slot wordt er een Business Case gemaakt om resultaten te kunnen kwantificeren. Dit gebeurt aan de hand van interviews met management, gebruikers en eventuele andere stakeholders.

2. Implementatie

Aan de hand van deze roadmap wordt een implementatietraject ontwikkeld. Het systeem wordt uitgerold, waarin de procesafhandeling wordt afgestemd op huidige processen binnen het bedrijf of juist op de wensen voor een nieuwe, slimmere procesafhandeling.

Dit traject wordt altijd gedaan aan de hand van Agile ontwikkeling. Hiermee zijn wij in staat het systeem gedurende de implementatie te vormen naar de wensen van de klant.

3. Opleiding & ondersteuning

Na de implementatie volgt een opleidingstraject waarin gebruikers worden begeleid in werken met het nieuwe systeem. Dit om de adoptie te kunnen borgen. Want wat is de toegevoegde waarde van nieuwe systemen die niemand begrijpt?

4. Doorontwikkeling

Omdat wij vanuit de strategische lijn meedenken, is het eerder regel dan uitzondering dat wij na het hele traject betrokken blijven terwijl er op basis van een implementatie verbeterstappen gezet worden.

Als sparringspartner blijven wij constant meedenken over wat er beter kan en hoe dit gerealiseerd kan worden. Zo kunnen wij blijven ondersteunen en meedenken over het verhogen van de waarde en de functionaliteit van de systemen binnen de organisatie van onze klanten.

Geïnteresseerd?

We denken graag met je mee.